PVC дограма

Al дограма и парапети

Окачени фасади и обшивки

Гаражни врати и щори

Комарници

Первази

За фирмата

ЛИНК е основана през 1991 г. в Стара Загора. Специализирана е в проектиране, производство и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма, окачени фасади, бонд и алуминиеви парапети.

ЛИНК работи с профилите на гръцкатаролетни фирма ALUMIL , турската фирма LORENZOLINE, българската PROFILINK и на немската ALUPLAST. Изключителният подбор на професионален екип, качеството и кратките срокове на изпълнение създадоха доброто име на фирмата.

С цел удовлетворяване нуждите на нашите клиенти ЛИНК разшири сферите на производствени услуги. Днес фирмата има собствена база за производство на алуминиева и пластмасова (ПВЦ) дограма, стъклопакети, стъклени витрини, окачени фасади, алуминиеви парапети, външни ролетни щори и др.

​На 06.03.2017 г. е сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.002-0264-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, Проект: „ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛИНК“.

Основната цел на проект "ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ЛИНК" е: във фирмата да се извърши оценка на съответствието на продукти (СЕ маркировка) с т.нар. „съществени изисквания” към тях, съгласно директиви БДС EN 1279-6:2002 , БДС EN 1279-6 и EN 1279-2:2002 - за 2 вида изпитания, ще се въведе специализиран софтуер за управление на CNC машини, ще се внедри Интернет-базирана ERP система с включен Модул за управление на отпадъците от дейността и ще се закупи хардуер за нормалното функциониране на специализирания софтуер и ЕРП системата.

Дейности по проекта: провеждане на процедури за избор на изпълнители за въвеждане на СЕ маркировка, разработване на специализиран софтуер за управление на CNC машини, разработване на ERP система с включен модул за управление на отпадъци и доставка на хардуерно оборудване за нормалното функциониране на отделните модули на ERP системата и на специализирания софтуер.

Бюджет на проекта: обща стойност 326,570.00 лева от които 228,599.00 лева безвъзмездна финансова помощ (от които: 194,309.15 лева финансирани със средства от ЕС; 34,289.85 лева финансирани със средства от националния бюджет), съставляваща 70% от общо допустимите разходи и 97,971.00 лева собствено финансиране, съставляващо 30% от общо допустимите разходи.

Срок на изпълнение на проекта: 18 месеца.


Провеждане на процедура за избор на изпълните с публична покана с предмет:

„Доставка на специализиран софтуер, разработване на ЕРП система и доставка на хардуер за нормалното функциониране на ЕРП системата: Обособена позиция 1: Доставка на специализиран софтуер - 1 бр., Обособена позиция 2: Разработване на ЕРП система - 1 бр., Обособена позиция 3: Доставка на хардуер за нормалното функциониране на ЕРП системата – настолна компютърна конфигурация - 3 бр.; преносим компютър 1-ви вид - 1 бр.; преносим компютър 2-ри вид - 1 бр.“

Документи за участие в процедурата:

  • За Обособена позиция 1: Доставка на специализиран софтуер - 1 бр.
    Изтегли документите
  • За Обособена позиция 2: Разработване на ЕРП система - 1 бр. Изтегли документите
  • За Обособена позиция 3: Доставка на хардуер за нормалното функциониране на ЕРП системата – настолна компютърна конфигурация - 3 бр.; преносим компютър 1-ви вид - 1 бр.; преносим компютър 2-ри вид - 1 бр. Изтегли документитеПроект: BG16RFOP002-2.073-9911-C01 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ЛИНК ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.08.2020 г.
Край: 21.11.2020 г.

Гаранции

Фирма "Линк" ООД ви гарантира качество на своите продукти и професионален монтаж. Гаранцията е валидна, ако са изпълнени гаранционните условия посочени в договора, който трябява да предоставите при необходимост.Гаранционните срокове са в зависимост от изделията като са различни – за профил,обков,херметичност на стъклопакетите и за монтаж , и са описани в договора.

Сертификати

aluplast    

Защо да изберете ЛИНК?

В нашата фирма вие ще получите компетентна помощ при вземане на правилното решение за вашия дом. В офисите ни обучени консултанти ще ви обяснят и покажат всяко предимство на различните видове дограма и аксесоари. Изделията ще бъдат изработени от висококачествени материали с дълъг период на употреба. Във вашия дом или офис ще дойдат професионални технически експерти, които да вземат точните размери и да ви обяснят начина на монтаж и експлоатация на това, което поръчвате.