PVC дограма

Al дограма и парапети

Окачени фасади и обшивки

Гаражни врати и щори

Комарници

Первази

За фирмата

ЛИНК е основана през 1991 г. в Стара Загора. Специализирана е в проектиране, производство и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма, окачени фасади, бонд и алуминиеви парапети.

ЛИНК работи с профилите на гръцкатаролетни фирма ALUMIL , турската фирма LORENZOLINE, българската PROFILINK и на немската ALUPLAST. Изключителният подбор на професионален екип, качеството и кратките срокове на изпълнение създадоха доброто име на фирмата.

С цел удовлетворяване нуждите на нашите клиенти ЛИНК разшири сферите на производствени услуги. Днес фирмата има собствена база за производство на алуминиева и пластмасова (ПВЦ) дограма, стъклопакети, стъклени витрини, окачени фасади, алуминиеви парапети, външни ролетни щори и др.

На 23.12.2015 г. е сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-0438-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Проект: „ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В „ЛИНК“ ООД“.

Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на „ЛИНК“ ООД, да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии в предприятието, както и да засили експортния потенциал на „ЛИНК“ ООД.

Дейности по проекта: провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудването, доставка и въвеждане в експлоатация на: 3 осен обработващ център - 1 бр.; автоматичен двуглав циркуляр - 1 бр. и на CNC машина за рязане на стъкло - 1 бр.

Бюджет на проекта: обща стойност 407 080.00 лева от които 284 956.00 лева безвъзмездна финансова помощ, съставляваща 70% от общо допустимите разходи и 122 124.00 лева собствено финансиране, съставляващо 30% от общо допустимите разходи.

Срок на изпълнение на проекта: 12 месеца

Документи по процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на оборудване за производствените нужди на „ЛИНК“ с три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на 3 осен обработващ център - 1 бр.

Обособена позиция 2: Доставка на Автоматичен двуглав циркуляр - 1 бр.

Обособена позиция 3: Доставка на CNC машина за рязане на стъкло - 1 бр.

 

Свалете документите от тук

Гаранции

Фирма "Линк" ООД ви гарантира качество на своите продукти и професионален монтаж. Гаранцията е валидна, ако са изпълнени гаранционните условия посочени в договора, който трябява да предоставите при необходимост.Гаранционните срокове са в зависимост от изделията като са различни – за профил,обков,херметичност на стъклопакетите и за монтаж , и са описани в договора.

Сертификати

aluplast    

Защо да изберете ЛИНК?

В нашата фирма вие ще получите компетентна помощ при вземане на правилното решение за вашия дом. В офисите ни обучени консултанти ще ви обяснят и покажат всяко предимство на различните видове дограма и аксесоари. Изделията ще бъдат изработени от висококачествени материали с дълъг период на употреба. Във вашия дом или офис ще дойдат професионални технически експерти, които да вземат точните размери и да ви обяснят начина на монтаж и експлоатация на това, което поръчвате.